چه کار کنیم برنج شپشک نزند؟


برای

نگهداری برنج بهترین حالت این است که از ظرف پلاستیکی درب دار موجود در بازار بسته به نیاز سالانه تان استفاده نمایید


  و بعد از خرید برنج آن را از کیسه خارج نموده ودر این ظروف درب دار خالی نمایید و درب ان را محکم ببندید


از قرص ها و مواد شیمیایی استفاده نکنید


بهترین روش این است که از حبه های سیر خشک خوراکی استفاده نمایید . بدین صورت که در کف ظرف پلاستیکی  که قرار

استبرنج را در داخل آن بریزید چند حبه سیر خشک بگذارید و سپس یک سوم ظرف را پر از برنج نمایید و دوباره روی آن چند

حبه دیگر سیر بچینید و این بار دو سوم طرف را با برنج پر کنید


دوباره مثل قبل چند حبه سیر بگذارید و بعد از پر نمودن ظرف در لایه روی بالای برنج نیز چند حبه سیر گذاشته و درب ظرف

را ببندید