در این ویدئو مشاهده می نمایید که چرا باید برنج مصرف کنیم

و ضرورت مصرف برنج و فواید آن را مشاهده می نمایید